کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با همکاری بسیج دانشجویی و کانون مهدویت دوره ی «40 روز زندگی» را برگزار خواهند کرد. طرح “ 40 روز زندگی ” زیر شاخه ای از طرح ” تقویت و توانمند سازی جامعه و نیروهای انقلابی ” است و سعی دارد […]