کارگاه آموزشی «از رویا تا واقعیت » در بستر مجازی مخصوص دبیران و مسئولین کانون های معرفت رضوی پنجشنبه مورخ 24/مهر ماه سال جاری ساعت 20 با حضور نویسنده کتاب غرب شناسی، حجت السلام والمسلمین دکتر سید احمد رهنمایی انجام خواهد شد. به گزارش روابط عمومی مرکز معرفت افزایی، مباحثات […]