بسم ربّ الشهداء و الصدیقین ضمن عرض تسلیت خدمت ملت بزرگ ایران به مناسبت شهادت #شهید_محسن_فخری_زاده ،بار دیگر با ترور یکی دیگر از دانشمندان بزرگ و مجاهد این مرز و بوم ، بر جهانیان، خصومت و دشمنی بی حد و حصر دشمنان با ملت بزرگ ایران نمایان شد.ما تاکید می […]