ارتباط با ما

سایت معرفت افزایی: http://www. marefatafzaei.ir/

کانال و صفحه های معرفت افزایی در شبکه های اجتماعی:
در اینستاگرام: marefaterazavi@
در ایتا:marefatrazavi@
در بله :marefatrazavi@

مخاطبان محترم در شبکه های اجتماعی می تواند با ما در ارتباط باشند:
برادران
در ایتا با yazahra1101318@
در اینستاگرام با zare.shalireza@
در بله: yazahra1318@

خواهران
در ایتا با maerefatrazavi3@
در بله: seymariasl1398@