به گزارش روابط عمومی مرکز معرفت افزایی؛ در یادبود بسیجی پاسدار امر به معروف و نهی از منکر، شهید محمد محمدی؛ گروه معرفت افزایی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص این واجب دینی مقاله ای با عنوان امر به معروف و نهی از منکر نگارش کردند. فایل pdf این مقاله را […]