شماره اول نشریه راه روشن به همت کانون معرفت رضوی واحد نجف آباد منتشر شد. در این شماره خواهید خواند:آنچه ورودی های ۹۹ باید بدانندکافه فناوریزنگ مشاورهو…. راه ارتباطی با این نشریه:@razavi_iaun جهت دریافت فایل pdf این نشریه اینجا کلیک کنید.