به گزارش روابط عمومی مرکز معرفت افزایی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی؛ گزارش تفصیلی دومین دوره آموزشی و معرفتی منتخبین معرفت افزایی منتشر گردید. گفتنی است این دوره در پاییزسال ۱۳۹۸در قم مقدسه با حضورحدود 100 نفر از دبیران و مسئولان کانون های معرفت رضوی واحدهای دانشگاه آزاد […]