معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج با همکاری کانون معرفت رضوی این واحد به مناسبت روز دانشجو، کرسی آزاد اندیشی با موضوع دین گریزی جوانان برگزار می کند. کرسی آزاد اندیشی همزمان با روز دانشجو در حیطه دین وجوانان با محوریت دین گریزی جوانان، یکشنبه ۱۶ آذر ماه […]