هشتمین شماره از نشریه سراسری دانشجویی”رویش” منتشر شد. دراین شماره میخوانیم: فاطمه و نا اقا زادگی ♦️پاره تن اسلام ♦️هویت بهمنی ♦️صاحب امتیاز : دبیرخانه معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی صفحه ما در اینستاگرام :https://instagram.com/marefaterazavi?igshid=1j0k7xoao6u3q شما میتوانید فایل این شماره از نشریه رویش را در کانال های معرفت رضوی در […]

شماره پنجم ماهنامه رویش، نشریه اختصاصی معرفت رضوی ،منتشر شد. در این شماره می خوانیم: “دنیای عجیب”(به تو از دور سلام…) “نقشه خوان کار بلد”(نگاهی به درون خود) “اخبار کانون ها” “تحریف انقلاب” کتابخوار “طنزدانشجویی” “مصاحبه با آقای دبیر” “دفاع علم و قلم” “آزادی ولی اسارت” “معرفت شهدایی” صاحب امتیاز:دبیرخانه […]