با آغاز سال تحصیلی جدید و ایام ثبت نامی دانشجویان جدید الورود؛ کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ستاد استقبال از نو دانشجویان را تدارک دیده است. کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با اهدا شاخه گل و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و رفع ابهامات […]