جلسه شورای طرح اندیشه تمدن‌ساز دانشجویی با حضور مسئول طرح اندیشه تمدن‌ساز استادان و اعضای شورای معرفت رضوی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. جلسه شورای طرح اندیشه تمدن‌ساز دانشجویی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی شورای معرفت رضوی؛ جلسه شورای طرح اندیشه تمدن‌ساز دانشجویی با حضور حجت‌الاسلام و […]

به گزارش روابط عمومی مرکز معرفت افزایی دانشگاه آزاد اسلامی؛ دوره مطالعاتی مخصوص دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از 5 آذر برگزار می‌شود. روند دوره به گزارش دبیر کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به شرح زیر است :این دوره برای افزایش سطح شناخت و آگاهی […]

کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و رشت با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان هسته مطالعاتی با عنوان «پلکان معرفت» را تاسیس و شروع این مطالعات را از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن شروع خواهند کرد. هسته مطالعاتی «پلکان معرفت» در واحد دانشگاه […]