کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در طی بیانیه ای ترور دانشمند هسته ای شهید فخری زاده را محکوم کرد. متن بیانیه این چنین است: من المؤمنين رجال صدقو ما عهدوالله عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ینتظر از میان مؤمنان مردانی هستند که به عهد […]