به گزارش روابط عمومی مرکز معرفت افزایی دانشگاه آزاد اسلامی؛ دوره مطالعاتی مخصوص دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از 5 آذر برگزار می‌شود. روند دوره به گزارش دبیر کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به شرح زیر است :این دوره برای افزایش سطح شناخت و آگاهی […]