چهارمین شماره نشریه پلاک 313 زیر نظر کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در هفته ای اول مهر منتشر شد. صاحب امتیاز:کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 🔶️مدیرمسئول:مریم روزگار🔷️سردبیر:الهه داریونی آنچه در این شماره می‌خوانیم: سخن مدیر مسئول کربلا در کربلا می ماند اگر … زمزمه […]

🕊 گاهنامه رضوان 🕊🌱 اولین شماره🌱 مدیرمسئول: مریم سادات موسوی زاده، سردبیر: فاطمه ابراهیمی، صاحب امتیاز: کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر آنچه در این شماره می‌خوانیم: 🌼سخن سردبیر 🌼لبیک علمدار 🌼یک فنجان کتاب 🌼اینَ صاحِبُنا 🌼رفیق آسمانی 🌼وقتی خدا دست به قلم می برد پیج اینستاگرام: […]

نشریه عرفات🍀شماره چهارم🍀 📌مدیر مسئول: پوریا نوجوان 📌سردبیر:فاطمه گوهری 📌صاحب امتیاز:کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه آن چه در این شماره می‌خوانیم:🗞📄 ✏️ عیدِاُمید ✏️ آخرین منتظر ✏️ منتخب اسلام ✏️ تولید ✏️ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ✏️ اندراحوالات دانشگاه ✏️ مصاحبه با مدیر امور فرهنگی […]