نخستین شماره نشریه کانون معرفت رضوی واحد قوچان به نشر رسید. 🔹مدیر مسئول: کوثرمحمدزاده 🔸سر دبیر: فاطمه قانعی آنچه در این شماره می خوانید: 🗝️خود شناسی و اصلاح رفتار های نابهنجار فردی 🗝️ بیان مطالب روز اجتماعبا مصاحبه جناب آقای دکتر فاطمی معاونت فرهنگی دانشگاه واحد 🗝️ یادی از دانشمند […]