کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، مسابقه ای تحت عنوان «تبلور محرم» در محرم سال جاری برگزار می کند . فراخوان شرکت در مسابقه “تبلور محرم” این مسابقه ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشد. محورهای این مسابقه عبارتند از : عکاسی، نقاشی، شعر، داستان نویسی، […]

▪︎نشریه فرهنگی_اجتماعی “طوبی”▪︎شماره دوم▪︎مدیر مسئول و سردبیر: علی اطهری▪︎صاحب امتیاز: کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در این شماره می خوانیم: • حماسه ۹ دی• بصیرت در لغت• بصیرت در قرآن• مصداق بصیر• نرم افزار مقاومت• وصیت نامه سردار کانون معرفت رضوی واحد تبریز برای دریافت فایل پی […]