دست های آسمانی سردی زمستان را غنیمت شمریم برای دلگرم کردن دلهای منتظر پویشی دانشجویی _ مردمی به منظور جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی شما نیکوکاران به خانواده های مستضعف سطح شهر کمک های شما جمع آوری شده و پایان سال به صورت بسته های غذایی توزیع […]

قابل توجه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی_واحد دزفول کانون دانشجویی معرفت رضوی اولین مسابقه عکس با عنوان یلدای سلامت برگزار می‌کند. شما دانشجویان عزیز می توانید یلدای متفاوت امسال را در قاب تصویر به اشتراک گذاشته و در این مسابقه شرکت کنید. جهت شرکت در مسابقه عکس های شب چله خود […]