📌 شماره دوم نشریه روهینا منتشر شد ⭕شماره دوم گاهنامه فرهنگی روهینا؛📍با موضوع شهرت📍در فروردین ماه ۱۴۰۰ 📍سردبیر: زهرا شاهنظری📍مدیر مسئول: زهرا شاهنظری📍به صاحب امتیازی:کانون معرفت رضوی واحد فلاورجان ⭕آنچه در این شماره می‌خوانیم: 📍قله فرهنگ دره شهرت📍بی‌شاخ ترین شاخ ها📍گمنام نامی📍پیشوایان در عصر جدید📍بهره برداری از دامن شهرت📍تافته های […]

مسابقه ی مشق دل از علاقمندان دعوت می شود جهت شرکت در مسابقه ،دل نوشته های خود با محوریت اربعین ،را با انتخاب و تکمیل یکی از جملات زیر ارسال نمایید: 1- از مکتب اربعین چنین آموختم… 2- پای تن را اگر اذن نیست، پای دل را روانه کنیم… مهلت […]