شماره دوم نشریه عرفات《ویژه دهه فجر》زیر نظر کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه منتشر شد. 📌مدیر مسئول: پوریا نوجوان، سردبیر:فاطمه گوهری، صاحب امتیاز:کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه آن چه در این شماره می‌خوانیم: 🗞📄✏️ سُخَن سَردبیر ✏️ اهرُم انقلاب ✏️ خُمِینی اِی اِمام… ✏️ تلالو […]